Skala 1:1 Workshop på KTH

mars 15, 2015

Under en dag samlades studenter från Sveriges alla arkitektutbildningar för en Workshop på KTH Arkitektur i Stockholm.  Workshopen gick ut på att arbeta med en gestaltning i skala 1:1 och med riktiga rum på skolan. Syftet var att förändra, omforma och återupptäcka lokalerna innan arkitektutbildningen flyttar in i den nya byggnaden på Campus. Den slutliga gestaltningen baserades på en modell och ett koncept som andra workshop-deltagare hade tagit fram utifrån vad rummet hade varit, vad det är och vad det skulle kunna bli.

I gruppen arbetade vi med en korridor där människor passerar. Konceptet var att passagen skulle kunna bli en plats där tempot saktades ner genom formationer i rummet som bidrar till nya rörelsemönster.

Gestaltningen blev en stiliserad trollskog, av trä, ljus och mystik, att sick-sacka sig igenom.

IMG_1668skiss kth skala 1.1IMG_1673IMG_1733IMG_1737

Annonser