Skala 1:1 Småfolket i vardagen

april 10, 2014

Uppgiften var att sammarbeta i grupp kring en fri gestaltning på stan och förstå konsekvenserna av de estetiska val vi gjorde.

Syftet med projektet ”Småfolket i vardagen” var att gestalta det offentliga vardagslivet i Uppsala med hjälp av mänskliga miniatyrer. Miniatyrernas uttryck och placering skulle framkalla en igenkänning hos betraktaren. Projektet avslutades genom en utställning i Uppsala. I slutet av dagen hade några av miniatyrerna fotats av Uppsalas invånare och publicerats på instagram under bland annat taggen #gatukonst.

Sitter och väntar på bussenTidningsgubben vid ånCyklist i centralpassagenCyklist i tunnel instagram

Annonser